หากระบบไม่นำท่านไปยังหน้าตรวจสอบสถานะการรับเอกสารขอผ่อนผันการรับราชการทหารกรุณาคลิก ที่นี่