ประกาศเรื่อง
มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCov)

มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ไว้สำหรับนักศึกษาและบุคลากร จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้ ขอความร่วมมือผู้ที่มีหน้ากากอนามัยให้สวมใส่ตลอดเวลาที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยและในที่ชุมชน โดยขอรับหน้ากากอนามัยได้ที่

  • Main Campus: ห้องพยาบาล อาคาร A6 ชั้น 1
  • City Campus: ห้องพยาบาล อาคาร 3 ชั้น 1