ข้อมูลช่องทางติดต่อประสานงานคณะ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในสถาณะการณ์การแพร่ระบาดไวรัส Covid-19